2016. a konverentsi ettekanded

Autor Asutus Ettekande pealkiri
Marko Pomerants Keskkonnaministeerium Avaettekanne

Māra Pakalne ja

Līga Strazdiņa

University of Latvia "Conservation and management of wetland habitats in Latvia"
Erki Niitlaan Eesti Turbaliit “Turbaliidu nägemus Eesti turba ja soode kasutusest” 
Hannes Veinla  Tartu Ülikool “Alternatiivide kaalumine EL ja Eesti looduskaitseõiguses - peamised erinevused” 
Piret Pungas-Kohv  ELF “Soode kasutus Eesti ilukirjanduses” 
Marika Kose Eesti Märgalade Ühing "Rabateemalise margi tutvustus"
Pawel Pawlaczyk  Naturalists Club Poland "Experience with alkaline fens conservation (7230 habitat) in Poland"
Agu Leivits  Keskkonnaamet

“Rootsi-Soome kogemused liigirikaste madalsoode taastamisel,

ülevaade projektist "Rikkärr””

Jüri-Ott Salm  ELF "LIFE MIRES ESTONIA projekti tegevuste tutvustus”
Kaupo Kohv RMK “RMK tegevused soode taastamisel”
Andreas Haberl  Succow Foundation

Paludiculture - restoration and wet utilisation of peatlands,

case studies from Germany, Belarus and beyond” 

Kalmer Sokman AS Eesti Energia Kaevandused  "Ah soo ... põlevkivi kaevandajate poolt vaadatuna"
Jaanus Paal  Tartu Ülikool “Põlevkivikaevanduste mõju elusloodusele”
Marko Kohv Tartu Ülikool “Põlevkivi kaevandamise mõju Selisoo hüdroloogiale"
Mart Thalfeldt  Eesti Loodushoiu Keskus

“Laeva jõe alamjooksu taastamine ning allikasoode taastamise

kavandamine Viidumäel”

Oļģerts Aleksāns ja

Krišjānis Libauers 

University of Latvia "Raised bog hydrology studies for restoration actions in Latvia"
Heikki Luhamaa  ELF  “Kavaru ranniku märgalakompleksi taastamine”