Projektid

Projekt nimi: "Tagasi loodusesse" ehk "Õppevahendite väljatöötamine loodusõppeks kui efektiivne vahend kaitsealade kaitse korraldamisel" (in English: Back to Nature) (2009–2011)

Projekti partnerid: Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaameti Kagu regioon ning Gauja rahvuspark (Läti) ja Kemeri rahvuspark (Läti).
Projekti eesmärk: toetada kahe riigi, Eesti ja Läti, piiriülest koostööd keskkonnahariduse edendamise kaudu märgaladel. Projekti koostamisel peeti silmas, et planeeritud tegevused kataks võimalikult ulatuslikult ja mitmekesiselt erinevaid huvigruppe, kes märgaladega mingil moel kokku puutuvad.
Projekti tegevused:
Projekti jooksul toimusid märgaladega seotud laste- ja perelaagrid; koostati töölehed iseseisvaks märgalade külastamiseks ja koolide tegevust püüti hõlbustada märgaladega seotud õppevahendite soetamisega, mida on hiljem võimalik projekti partneritelt laenata. Projekti läbivat märgalade-teema olulisust rõhutati rahvusvaheliste vee- ja märgalade päeva korraldamisega. Samuti kanti otsest hoolt lähimate veekogude eest kevadise koristustalgute käigus. Pisut müstilisemaks vahepalaks kirjutati kõigile huvilistele lugemiseks soodega seotud muinasjuturaamat ja oma panuse märgalade tutvustamisele said lapsed anda märgalade-teemalise kalendri fotovõistlusel ning lauamängu väljamõtlemisel. Kaks käsiraamatut luhtade ja soode teemal (vt sooelustik alt) muutis loodetavasti hõlpsamaks märgaladel omapäi matkamise.

Eestimaa Looduse Fond on läbi viimas või läbi viinud järgmisi projekte.