02.02. märgalade päeva tähistav konverents Tartus

Eestimaa Looduse Fond korraldab 2. veebruaril 2016 koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Märgalade Ühingu ja Läti Ülikooliga rahvusvahelist märgalade päeva tähistava konverentsi, mis kannab pealkirja "Eesti märgalad 2016  ̶  soode kasutusest taastamiseni".

Ootame Teid osalema ning kaasa mõtlema. Kiirematel registreerijatel ja suurematel huvilistel on võimalus osaleda ka 1. veebruaril korraldataval ekskursioonil Soosaare soosse (Alam-Pedja lka). Täpsema info, päevakava ja registreerimisvõimaluse leiate Eestimaa Looduse Fondi kodulehelt.

06.01.2016
Tagasi