Soodega seotud...

Järgnevatelt alalehtedelt leiab viiteid soodega seotud asutuste ja (õppe)materjalide kohta. Samuti kogutakse ühele alalehtedest teavet soid puudutavate projektide kohta, mis on tehtud väljaspool Eesti Märgalade Ühingut, kuid mille sisu võib soodest huvitatut kõnetada. Mitteformaalsema teabe ning kogemustega tutvumiseni saab jõuda paari sooga seotud blogi kaudu.

Pildid / - Metsisekana Soomaal