Soode kaitse

Pildid / - Keelusilt, Piret Pungas-Kohv

Põhjamaade Nõukogu on hinnanud märgalasid kõige väärtuslikumateks maastikutüüpideks. Soo kogub ja hoiab endas süsinikku ning vett, korraldab aineringet, kätkeb elupaiku ja elurikkust. Inimene saab soost hüvesid ka turba, marjade ja ravimtaimedena ning puhates. Vajadusel saab märgalade arvelt hõlvata metsa-, põllumajandus-, asula- ja sõjandusmaad. Paraku rajatakse soomaad kasutusele võttes peaaegu alati ka kuivendusvõrgud ning seetõttu häirub või hoopis lakkab soo ökoloogiline talitlus. See omakorda tähendab, et soid on liigse inimtegevuse eest vaja kaitsta.

Viited:

Eestimaa Looduse Fondi kodulehekülg