Eestis algas teine suurem LIFE projekt soode taastamiseks

Lisaks ELF-i soode taastamis LIFE-ile, lisandus ka teine, Tallinna Ülikooli poolt läbiviidav projekt.

2016. a juulist alustati Euroopa Liidu poolt Life programmi kliima alamprogrammist toetatavat viie riigi ühisprojekti „Life Peat Restore“. Projekti raames taastatakse Põhja-Euroopa madalikul olevaid inimtegevusega rikutud soid eesmärgiga vähendada süsiniku emissiooni. Projektis osalevad Saksamaa vanim looduskaitseorganisatsioon NABU, Poola loodusklubi, Leedu looduse fond, Läti Ülikool ja Tallinna Ülikool. Eestis tehtavaid töid rahastab lisaks Euroopa Liidule ka Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tallinna Ülikool.

Täpsemalt ja pikemalt räägib projektist "Lääne Elu" artikkel.

02.02.2017
Tagasi