Iirimaa turbatööstus kliimamuutuste keerises

CNN kirjutab küllalt pikalt Iirmaa turbatööstusest ja riigipoolsest otsusest turba kasutamine energeetikas (aga mitte aianduses) lõpetada. Eraldi peatutakse ka Eestis tavaliselt esimesena välja toodud probleemil - turbatööstus on mitmetes maapiirkondades vägagi oluline tööandja. Kuigi üldine automatiseerimine kaotab seda argumenti järjest enam... Eesti omapoolt alandas koos põlevkivi ressursitasudega ka turba oma - just põhjendusega, et viimane oleks hinnalt konkurentsivõimeline puiduga. Samasugune riigipoolne subsideerimine toimus ka Iirimaal ja kui numbrid kokku lüüa, siis saaks selle subsiidiumi eest maksta töö kaotavatele inimestele kahekordset palka ja turbatootmine lõpetada:). Võtame Iirimaalt eeskuju ja lõpetama ka meil fossiilkütustele põhineva energeetika subsideerimise.

As Ireland goes green, rural workers feel punished

 
08.02.2019
Tagasi