Ilmus trükis "Kümme põhjust taastada Eesti soid"

Tallinna Ülikooli poolt veetava soode taastamise teemalise Life projekti "Life peat restore" raames on valminud soode taastamist populariseeriv eestikeelne kirjatöö "Kümme põhjust taastada Eesti soid".

Veebis kättesaadav: http://www.tlu.ee/public/sood/mobile/index.html

Pildid / - TLU_soode taastamise_trukis

 

 
23.07.2018
Tagasi