Juunis on tulekul seminar märgviljelusest

Kutse üritusele:

Olete oodatud seminarile “Märgalaviljeluse võimalused Baltimaades”, kus arutletakse märgalaviljeluse võimaluste üle Eestis ja teistes Baltimaades ning selle seostest põllumajandus- ja kliimapoliitikaga. Sündmus toimub kahes osas: 18. juunil on plaanis teha ühine väljasõit Pööravere jääksoosse Pärnumaal ning 19. juunil toimub seminar Tallinnas Maaeluministeeriumi suures saalis.

 Päevakava ja registreerumisvormi leiab SIIT!
 
Märgalaviljelusest

Märgalaviljelus on märgade või taastatud veerežiimiga turbaalade põllumajanduslik või metsanduslik kasutamine. Märgalaviljeluse üheks eesmärgiks on võimaldada selliste märgadele turbaaladele omaste ökosüsteemi teenuste taastamist ja säilitamist nagu süsiniku sidumine ja ladustamine, vee ja toitainete talletamine, kohaliku kliima jahutamine ning elupaiga pakkumine haruldastele liikidele. Märgalaviljelus tooks kaasa paradigma vahetuse põllumajanduses - kuivendamise asemel kasutataks turbaalasid alaliselt märgades tingimustes, kus nõnda säilib ka ladestunud turvas.

Märgalaviljeluse rakendamist degradeerunud turbaaladel toetab ka Riigikogu kinnitatud dokument "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050", milles on võetud eesmärgiks suurendada ja säilitada muldade, sh sooalade turbas seotud süsinikuvaru ning vältida turbaalade edasist degradeerumist. Et selgitada, kas ja kuidas on see teostatav, on Michael Succowi sihtasutuse ellu kutsunud projekti Märgalaviljelus Baltimaades.

Seminar korraldab SA Eestimaa Looduse Fond projekti Märgalaviljelus Baltimaades raames. Tegevusi toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI).


Rohkem infot:
Jüri-Ott Salm
Märgalade programmi juht
Eestimaa Looduse Fond
E-post: jott@elfond.ee
Tel: 52 959 33

03.06.2018
Tagasi