Märgalade päeva puhul ilmub rabamark

Rahvusvahelisel Märgalade päeval ilmub margiplokk ja maksikaart Eesti rabadest.

2016. aasta märgalade päeva puhul ilmub Eesti Märgalade Ühingu ja AS Eesti Post/Omniva koostöös rabateemaline margiplokk ja ümbrik, kus on kujutatud talvist vaadet Tolkuse rabale, mis on üks seitsmeteistkümnest Eesti Ramsari alast. Margiploki kunstnik on Indrek Ilves, foto autor on Mati Kose. Lisaks ilmub ka temaatiline postkaart-maksikaart, millel on kujutatud Männikjärve raba. Postkaardil aluseks oleva foto autor on Edgar Karofeld.

Margiploki „Looduslik raba“ tiraaž on 20 000 tk, trükitud trükikojas Cartor Security Printing, nominaaliga 3,05 €. Esimese päeva tempel on kasutusel Tartu kesklinna postkontoris ja rahvusvahelisel konverentsil „Märgalade päev 2016 ━ märgalade kasutusest taastamiseni“ Tartu loodusmajas ajavahemikul kell 12.30-13.30, kus toimub ka margiploki esitlus.

2. veebruaril 1971. aastal võeti Iraanis Ramsari väikelinnas vastu rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade kaitseks sõlmiti kokkulepe ehk nn. "Ramsari konventsioon". Konventsiooni eesmärk on tagada riikidevaheline koostöö märgalade kaitsmisel ning säästlikul kasutamisel. Konventsiooniga on ühinenud 169 osapoolt, Eesti ühines 1993. aastal. Terves maailmas kuulub praegu rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse 2225 ala. Eestis on Ramsari alade esinduslikku nimekirja kantud 17 märgala, milledest 5 on seotud rannikumärgaladega ja ülejäänute koosseisus võib leida ka Eestile iseloomulikke rabasid.

Kontakt:

Marika Kose

Eesti Märgalade Ühing

Tel: 56561373

Pildid / - Raba_plokk

 

01.02.2016
Tagasi