Pikne Kama vastne doktoritöö ja ettekanne

Facebook-i Eesti soode gruppi ilmus teade 3.juunil kell 11 Kõue Rahva Majas toimuvast üritusest

pealkirjaga "Sood Eesti rahvapärimuses ja arheoloogias". Ettekandjaks Pikne Kama.

Link Facebook-i üritusele on siin.

 

Ettekandja hakkab ka kaitsma Tartu Ülikoolis 7.juunil oma doktoritööd, millega saab tutvuda alloleval lingil

"Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märgaladel"

 

09.05.2017
Tagasi