Rabapäev tulekul - seekord Laukasoos Lahemaal

Rõõmuga kutsume kõiki ELFi inimesi rahvusvahelisel rabapäeval 24. juulil 2016 Lahemaale Laukasoosse välikonverentsile „Soo ja arheoloogia“
 
Eestis on „elusaid“ soid alles vähem kui 6% riigi kogupindalast; kõrgsood ehk rabad moodustavad sellest umbes poole. Kui rabadest räägitakse, käsitletakse tavaliselt liigi- või elupaikade kaitset, süsiniku sidumise või soos ringleva vee puhastumisvõimega seotud teemasid. Ökoloogist teavet muudavad värvikamaks erinevad pärimuslood ja pildiseeriaid. Samas on Eestis küllaltki vähetuntud käsitlus rabadest arheoloogide pilgu läbi. Selle tühimiku täitmiseks korraldavad Eestimaa Looduse Fond koos Arheovisooni ning Tartu Ülikooliga 24. juulil rahvusvahelise rabapäeva tähistamiseks välikonverents teemal „Soo ja arheoloogia“.
 
Päeva jooksul toimub arheoloogide juhendamisel võimalike leiukohtade otsimine, näidatakse metallidetektoriga leidude otsimist ning arheoloogiliste prooviaukude tegemist. Külastatakse Loobu jõest ida poole asuvaid liivaseid soosaari ning vaadatakse üle vana sootee koht. Samuti jagatakse teoreetilist teavet, kuidas arheoloogid üldse soos tegutsevad ja mida teha siis, kui juhusliku matkaja või teadustöötajana mõni arheolooge huvitav leid silma alla satub. Päeva juhivad Kaarel Sikk (MTÜ Arheovisioon) ja Pikne Kama (Tartu Ülikool).
 
PÄEVAKAVA
 
10.45–11.00 kogunemine Loobul (täpne teave kogunemiskohast saadetakse registreerunutele)
11.00–11.10 ülevaade soode taastamise projektist (Jüri-Ott Salm)
11.10–11.40 sissejuhatus sooarheoloogiasse (Kaarel Sikk ja Pikne Kama)
11.40–12.40 korraldajad organiseerivad (vajadusel) liikumise Loobu külast jõeni ning jõe ületuse (kummipaadiga); jagunemine kahte gruppi ja metoodiline juhendamine; lõunapaus vastavalt soovile
12.40–16.00 arheoloogiline leire
16.00–17.00 kokkuvõtte tegemine ja Loobu jõe ületus ning jõudmine tagasi algsesse kohtumispaika
  
Registreeri ennast palun SIIN. Osalemine on tasuta. Kokku saab välikonverentsil osaleda 30 inimest.
 
NB! Korraldajatena palume osalejatel arvestada, et päevane söögi ja joogivaru tuleb endal kaasa võtta. Valmis tuleb olla nii põuaks kui paduks ning liikumistrajektoor hõlmab ca 10 kilomeetrit ja Loobu jõe ületust kummipaadiga.
 
Korraldajad jätavad endale õigusi teha ajakavas muudatusi.
 
Info rahvusvahelise rabapäevast
 
Rahvusvahelise märgalade päeva (tähistatakse 2. veebruaril) väike ja suvine veli on rabapäev, mis sai alguse 1991. aastal Šotimaalt. Seda päeva tähistatakse juulikuu neljandal pühapäeval. Rabapäeva eesmärk on juhtida tähelepanu just parasvöötme kliimas kujunenud kõrgsoo ehk raba erinevatele väärtustele – selle kooslustele, iseloomulikele taimedele, arengu- ja ka inimestega seotud kultuuriloole.
 
Rabapäeva tähistatakse Iirimaal, Šotimaal, USA põhjaosariikides. Eestis on rabapäeva varem tähistatud nt Soomaal. 
 
Täiendav teave: 
 
Jüri-Ott Salm, e-mail: jott@elfond.ee, tel 529 5933.
 
https://soo.elfond.ee/rabapaev/
 
2016. aasta rabapäeva välikonverentsi korraldamist toetavad Euroopa Komisjoni programm LIFE ja Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Soode kaitse ja taastamine” (Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 NAT/EE/000126) raames.
10.07.2016
Tagasi