Üritus soode taastamise teemal Rakveres 25.11.16

Kutsun Teid soo taastamist ja kaitset käsitlevale avalikule tutvustusele ja arutelule 25. novembril, algusega kell 15 Rakveres Art hotellis (Lai tn 18). Ühtlasi tutvustame Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusvälja soo taastamiskava. Kõik huvilised on oodatud, samuti on oodatud vastava teabe jagamine!


Päevakava
15:00 Keskkonnaameti avasõnad
15:05 Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF
15:20 Soode taastamise põhimõtted ja Palasi taastamiskava tööversiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF 
15:45 Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm
16:00 Paus
16:15 Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Palasi kaevandusalal tegevuste läbiviimine, Ann Kraut, Tartu Ülikool 
16:30 Pärandkultuur soodes, Piret Pungas-Kohv, ELF
16:45 Sooarheoloogia, Kaarel Sikk, MTÜ Arheovisioon
17:00-18:00 Arutelu 

Täpsem teave Palasi mahajäetud kaevandusvälja soo taastamiskava kohta manuses, samuti veebilehel: https://soo.elfond.ee/wp-content/uploads/2016/11/Palasi-taastamiskava-avalikustamisele-14.11.2016.pdf

Palume osalemisplaanist võimalusel teatavida projektijuht Jüri-Ott Salmi (e-post jott@elfond.ee, tel 529 5933).
 
Tegevused toimuvad projekti „Soode kaitse ja taastamine” (Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 NAT/EE/000126) raames, rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärk on ennistada eri kaitsealadel soode kuivenduseelne olukord (Soosaare soo Alam-Pedja lka, Järvesoo ja Luusaare sood Tudusoo lka, Sirtsi lka, Feodorisoo Agusalu lka, Ohepalu soo Ohepalu lka, Laukasoo Lahemaa rahvuspargis). Täpsem teave projektialade kohta on leitav veebilehel soo.elfond.ee . 

Kõike paremat,
16.11.2016
Tagasi