Uuringu tulemused maailma märgalade seisundi kohta

Kokkuvõtvas uuringus märgalade olukorra kohta maailmas nähtub, et Ramsari konventsiooniga ühinenud osapooled peavad enam pingutama selle nimel, et vältida märgalade kadu ning toetama nende hindamist, uurimist ja taastamist.

06.04.2015
Tagasi