Valminud on Jan Petersi ja Moritz von Ungeri uurimus turbaaladest Euroopa Liidu seadusandluse taustal

Võimalus on tutvuda inglisekeelse uurimistööga Peatlands in the EU regulatory environment, kus uurimuse põhirõhk on turbaalade majandamisviisidel Euroopa Liidu seadusandluse taustal. Eesti aladest on põhjalikumalt käsitletud Pärnu maakonda.

29.03.2017
Tagasi