Siirdesood

Soo põhitüübi teiseks arengujärguks on siirdesoo. See sootüüp seob endas nii madalsoo kui rabade omadusi, olles tavaliselt suhteliselt lühiajaline (st mõnisada aastat) üleminekufaas.  Siirdesoo mõiste ise on  üpris noor – see võeti kasutusele K. Kildema ettepanekul 1950. aastal üleminekusoo või rabasoo ja sooraba asemel.

Pildid / - Kuresoo Siirdesoo

Siirdesoodes on turbakiht tüsedam ning kuivendamine selletõttu vaevalisem, siiski on ka enamik siirdesoid tänapäeval paraku muudetud kuivendatud metsamaaks või põllumaaks. Suuremad siirdesood on Eestis säilinud Emajõe-Suursoos ja Puhatu soostikus.

Turbas märgib siirdesoofaasi tihitlugu puidurikas turvas, sest lühikeseks ajaks on puude kasvuks soodsad tingimused - turbasamblamättad on pisut veetasemest kõrgemal ning puude juured ulatuvad samal ajal toitaineterikkamasse põhjavette. Turbalasundi edasisel kasvamisel aga ei ulatu puujuured õige pea enam toitaineteni ning soo muutub lagedaks.