Sooturism

Tuhu raba vaatetorn. Piret Pungas-Kohv (2007)Sood meelitavad oma looduslikkusega, turvalisema ning mugavama liikumisvõimalustega laudteede näol üha enam inimesi endale "külla". Arvestatavat rolli mängib siinjuures üldine loodushariduse ning õppekäikude osatähtsuse tõus ka koolihariduses. Täiskasvanud igatsevad aga midagi uut ja teistsugust ning põnevaid kogemusi.

Toetudes RMK (Riigimetsa Majandamise Keskuse) hinnagule, külastas aastatel 2009–2011 Eestis soid ca 76000 inimest hooaja jooksul.