(Õppe)materjalid

Siit lingilt leiab nii märgalade kui ka laiemalt loodusega seotud mitte-formaalharidusprogramme, töölehti jms. (http://www.keskkonnaharidus.ee/)

Kohila Keskkonnahariduse Keskuse eestvedamisel ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel on valminud Rabivere raba virtuaalmatk.

 Pildid / - Saatetekst Emaj6e Suursoo rajale, Piret Pungas-Koh