Märgalade päeva tähistamine

Üks märgalade kaitse vorme on teavitustöö, kuidas märgalade ümber või nende sees toimetatakse. Üks olulisemaid teavitusega seotud tähtpäevi on märgalade päev, mida tähistatakse 2. veebruaril. See kuupäev muutus oluliseks 1971. aastal, mil Iraani väikelinnas, Ramsaris, kinnitati rahvusvaheline kokkulepe märgalade, eriti veelindude elupaikade kaitseks. See kokkulepe on tuntuks saanud Ramsari konventsioonina. Eesti ühines Ramsari konventsiooniga 1993. aastal.

Eesti Märgalade Ühing on erinevate koostööpartneritega (nt Keskkonnaamet, Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, RMK) tähistanud märgalade päeva ühisseminaride läbiviimisega. Seminarid on aastase intervalliga ning suunatud laiale avalikkusele. Ettekandeid peetakse pea kõikidel teemadel, millel on märgaladega otsesemalt või kaudsemalt kokkupuude olemas. Taoline kokkusaamine on andnud väga hea võimaluse tutvustada üksteistele uusi projekte, tegevuskavu, uuringute tulemusi, jagada lihtsalt omi mõtteid jpm.

 Aeg  Toimumiskoht  Pealkiri  Päevakava
02.02.2016 Loodusmaja Tartus, Lille 10 Eesti märgalad 2016 - märgalade kasutusest taastamiseni  Päevakava
 06.02.2014 Loodusmaja Tartus, Lille 10  Eesti märgalad 2014  Päevakava
 02.02.2012  Keskkonnaameti maja Tartus, Aleksandri 14  Eesti märgalad 2012 - kus oleme ja kuhu läheme?  Päevakava
 02.02.2010  Keskkonnaameti maja Tartus, Aleksandri 14  Uurimused ja tegevused Eesti märgaladel 2010  Päevakava
 4.-5.11.2005  Jäneda Eesti soode jätkusuutlik kasutamine  
Märgalade päev 2014 Märgalade päev 2014