Ühingu liikmed

 

Juhatus:

 

Marika Kose

Märgaladega sain lähemalt sõbraks ülikoolipäevil. Olin Häädemeeste lähedal võlutud Tolkuse rabast ning kirjutasin sellest oma kurususetöö. Märgaladest olen enim olnud seotud soode ja rannaniitudega. Ühelt poolt on kasulik ja põnev otsida võimalusi freesturbaväljade taasamiseks (nt Maasika raba), teisalt õpetajakutse esindajana pean väga tähtsaks inimeste teadlikkuse tõstmist märgaladest. Nt olen olnud Tolkuse matkaraja ellukutsuja ja projektijuht ning koostanud erinevaid märgaladega seotud õppematerjale (turbakohver, rannaniidukohver). Minu artiklid.

Pildid / - MKohv

Marko Kohv (1977)

Hariduselt olen geoloog, töötan  Tartu Ülikoolis ning Eestimaa Looduse Fondis. Soode puhul olen tegelenud põhiliselt hüdroloogia ning turbaga. Olen uurinud ka põlevkivikaevandamise mõju märgaladele. Üheks huvitavamaks teemaks on inimese poolt kuivendamisega rikutud soode taastamise planeerimine ja läbiviimine. Minu artiklid.

 

Raimo Pajula (1974)

Minu tee on juba lapsest peale sohu kiskunud – algul murakale ja jõhvikale, kuid peagi tulid ka kaugemad uitamised ja uurimised. Hariduselt olen bioloog ja tegelnud 20 aasta vältel soode arengu, taimkatte, veerežiimi ja taastamise teemadega. Töötan Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudis ning viimasel ajal olen keskendunud enam häiringute mõjudele ning rikutud soode taastamisökoloogiale, samuti soode seire ja kaitsekorraldusega seotud praktilisematele töödele.

Liikmed:  

Jaanus Paal (1947)

Emeriitprofessor, Rahvusvahelise Soode kaitse Rühma liige. Olen tegelenud soode looduskaitselise inventeerimisega, kuivenduse mõju uurimisega ning soode ökoloogiaga; avaldanud soid käsitlevaid uurimuslikke artikleid ja ülevaateid ning koostanud mitu raamatut, mis käsitlevad soode seisundit, kasutamist ja taastamist. Minu artiklid.

 

Pildid / - Piret Pungas-Kohv

Piret Pungas-Kohv (1979)

Taustalt olen geograaf ning soid uurin kultuurigeograafilisest perspektiivist. Mind huvitavad kohaloome ühis- ja erijooned looduslikes tingimustes; inimeste poolt kohtadele omistatud tähendusväljad ja nende muutumine. Soodes olen tähelepanu pööranud eelkõige sellele, kuidas inimesed soos käituvad, soid tutvustavad või sood kujutavad kirjanduse, õpikute, fotode vms vahendusel. Lisaks maitsevad mulle väga murakad ...:) Minu artiklid.

 Pildid / - Jott Feodorisoos

 Jüri-Ott Salm (1976)

Olen geograaf, kaitstud doktoritöö teemaks süsinikuringe soodes. ELFi töötan alates 2000. a. Soisemaks läksid tööülesanded 2006. a ELFi alt soode inventeerimiseks rahastustaotluse koostamisel koos Eerik Leibakuga ja ühes Taime Puuraga soode inventeerimisprojekti hallates.  Samal ajal algatasime ka Kaupo ja Marko Kohviga Kuresoo taastamiskava koostamist käsitleva projekti, mis tänaseks on ka realiseerunud. 2008. a olin sedavõrd soosse vajunud, et alustasin teemakohase doktoritööga. Ja nii edasi. Hetkel töötan ELFis ja koordineerin projekti "Soode kaitse ja taastamine". Minu osalusega koostatud artiklid soodest. 

   Agu Leivits
   Aivar Ruukel
   Alex Lotman
  Anneli Roosalu
  Bert Rähni
  Edgar Karofeld
  Elo Raspel
  Elve Lode
  Eerik Leibak
  Helen Toom
  Herdis Fridolin
  Kai Kimmel
  Kai Vellak
  Kairi Sepp
  Kaja Kübar
  Laimdota Truus
  Mati Ilomets
  Mati Kose
  Meelis Leivits
  Merike Palginõmm
  Merrit Noormets-Shanskiy
  Murel Truu
  Piret Kiristaja
  Uudo Timm
  Mart Reimann
  Triin ivandi
  Martin Küttim
  Tõnu Ploompuu
  Anna-Helena Purre
  Triin Triisberg-Uljas
  Algis Martsoo